INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Vážení klienti, vezměte laskavě na vědomí, že společnost Movement medical, s.r.o. se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ 09660241, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 339908 (dále jen „společnost“), při poskytování služeb a prodeji produktů zpracovává v pozici správce Vaše níže uvedené osobní údaje v rozsahu nutném pro splnění jejích smluvních a zákonných povinností.
Můžeme Vás však ujistit, že vždy dochází ke zpracování pouze po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu poskytování služeb.
Zpracovávané osobní údaje:
jméno a příjmení, datum narození, místo narození, dosažené vzdělání, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, kontaktní údaje (mobilní telefon, emailová adresa)
Povinnost poskytnout osobní údaje
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich bychom nemohli splnit naše povinnosti ukládané zákonem, případně realizovat Vámi požadované služby. Pokud byste s takovým zpracováním nesouhlasili, nemohli bychom Vám služby poskytnout.
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Dále zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů Váš telefonický kontakt a e-mail, pokud jste nám tyto údaje poskytli, a to za účelem usnadnění komunikace a zlepšování poskytovaných služeb. Poskytnutí těchto údajů není povinné a proti tomuto způsobu zpracování můžete kdykoliv v budoucnu vznést námitku.
Příjemci osobních údajů jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona.
Práva klienta související se zpracováním
• právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
• právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
• právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
• právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
Bližší informace o zpracování osobních jsou zveřejněny na stránkách společnosti: www.movement-medical.com
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Jiří Kalina. Můžete ho kontaktovat na adrese Cimburkova 916/8, 130 00, Praha 3 – Žižkov, nebo na emailu: jiri.kalina1@seznam.cz.

V Praze dne 4. 1. 2021

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu.